188bongda.com

.htaccess là gì? Cách sử dụng .htaccess

Thảo luận trong 'Htaccess - URL Rewrite' bắt đầu bởi administrator, 13/2/13.

 1. Lượt xem: 84,437

  administrator
  Administrator
  Thành viên BQT Admin Smod Mod

  Tham gia ngày:
  6/2/13
  Bài viết:
  1,513
  Đã được thích:
  404
  Bạn đã bao giờ nghe nói đến .htaccess chưa? Bạn có biết cách sử dụng .htaccess chứ? Vâng, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn tập file này.

  .htaccess là một tệp tin cấu hình đặc biệt, htaccess cho phép bạn thay đổi cách hoạt động của máy chủ Apache ở tầng thư mục. Tệp tin htaccess gồm các dòng lệnh, có thể tùy biến theo người dùng, được đặt trong một thư mục nào đó, nó sẽ có tác dụng cho thư mục đó và tất cả các thư mục con. Một trong những ứng dụng phổ biến của htaccess là cho phép viết lại đường dẫn URL (rewrite URL).

  DÒNG LỆNH BẮT ĐẦU .HTACCESS

  Dòng lệnh .htaccess của bạn nên bắt đầu như sau :

  Mã:
  Options +FollowSymLinks
  
  RewriteEngine On
  RewriteBase /

  DÒNG LỆNH CƠ BẢN REDIRECT 301


  Dòng lệnh redirect 301 về cơ bản có dạng như sau trong tệp tin .htaccess :

  redirect 301 /old/old.htm www.vnseo.edu.vn .Dòng lệnh trên thông báo chuyển rời tệp tin old.htm trong thư mục old đến vị trí mới tại _http://www.seovietnam.org/new.htm.
  Chú ý : Để bắt đầu thì bạn nên redirect 301 các trang trên cũng host, bạn chỉ nên chuyển các trang cũ đến thư mục gốc tương đối. Có thể thực hiện việc này bằng việc loại bỏ “_http://www.seovietnam.org/” mà chỉ thêm đường dẫn tương đối đến thư mục gốc.
  Điểm mạnh nhât của việc thay đổi hàng loạt đường dẫn URL chính là mod_rewrite của Apache, đặc biệt là khi thay đổi tên miền hay thư mục
  hay số lượng lớn các tập tin. Chúng ta hãy tìm hiểu phần tiếp theo.

  Chuyển toàn bộ đến tên miền mới

  Nếu bạn quyết định thay đổi tên miền thì các đường dẫn trước đây từ các website bên ngoài, từ máy tìm kiếm và ngay cả các đường dẫn tuyệt đối trên website cũ đều bị thay đổi và khi bạn truy cập, các địa chỉ trên sẽ trỏ bạn đến trang báo lỗi 404 : trang không tìm thấy.
  Vì thế nếu bạn thay đổi tên miền thì đừng để mất các liên kết quí báu và người dùng tiềm năng từ máy tìm kiếm, hãy redirect các liên kết cũ tới tên miền mới :

  Mã:
  Options +FollowSymLinks
  RewriteEngine on
  RewriteRule (.*) http://www.www.vnseo.edu.vn/$1 [R=301,L]

  Hãy thay đổi www.vnseo.edu.vn bằng tên miền mới của bạn.

  Redirect toàn bộ trang trong một thư mục đến mọt trang mới

  Giả sử như bạn không còn sử dụng thư mục “thuthuatseo” nữa và muốn chuyển tất cả các trang trong thư mục này đến trang “seoblog.php” thì hãy thêm dòng lệnh sau vào tệp tin .htaccess nằm tại thư mục gốc :


  Chuyển các trang động tới một trang mới

  Để chuyến trang web động page.php?id=n (với n là giá trị biến) tới một trang tĩnh mới new-page.html thì bạn có thể làm như sau :


  URL với www hay không www


  Đôi khi các bạn bắt gặp việc website sử dụng “www” trong URL (Ví dụ như www.vnseo.edu.vn), trong khi có những website lại không dùng “www” này như www.vnseo.edu.vn. Nên nhớ rằng “tương ứng” với dịch vụ Web. Các bạn có thể lựa chọn riêng cho mình. Nhưng không thể chọn cả hai vì sẽ gây ratrùng lặp nội dung. sau đây là hai ví dụ, hướng dẫn bạn sủ lý triệt để vấn đề này.


  TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG WWW

  Mã:
  Options +FollowSymLinks
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.seovietnam.\.org$ [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ www.vnseo.edu.vn$1 [R=301,L]
  Ngoài ra còn có cách viết sau có thể áp dụng cho tất cả các host và domain, không phải edit lại :

  Mã:
  Options +FollowSymLinks
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.[a-z-]+\.[a-z]{2,6} [NC]
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ([a-z-]+\.[a-z]{2,6})$   [NC]
  RewriteRule ^/(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]


  TRƯỜNG HỢP KHÔNG SỬ DỤNG WWW


  Mã:
  Options +FollowSymLinks
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^aevn\.fr$ [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ http://aevn.fr/$1 [R=301,L]
  Bạn có thể thử lại với các tên miền ví dụ trên mà tớ áp dụng thành công đúng như trích dẫn.


  Loại bỏ Query_String

  Đôi khi một trang web của bạn có thể hiển thị hai đường dẫn url khác nhưng ( cùng một nội dung) ví dụ seo-tools.phpvà seo-tools.php?v=mobile. Tương tự như phần trên, điều này sẽ tạp ra nội dung trùng lặp trên website của bạn. Vì vậy bạn có thể loại bỏ các tham biến như sau :  Mã:
  RewriteCond %{THE_REQUEST} ^GET\ /.*\;.*\ HTTP/
  RewriteCond %{QUERY_STRING} !^$
  RewriteRule .* http://www.seovietnam.org%{REQUEST_URI}? [R=301,L]
  Ngoài ra nếu như tham biến QUERY_STRING không được gấn giá trị nào hết và URl kết thúc bởi biến rỗng “?”, thì bạn nên loại bỏ chúng, ví dụ “index.php?” :
  Mã:
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteCond %{QUERY_STRING} .
  RewriteRule ^index.php /index.php? [L]
  Chuyển phần đuôi mở rộng từ .php sang .html

  Việc chuyển .php sang .html có tác dụng khi bạn cần viết lại đường dẫn thân thiện với máy tìm kiếm (Friendly URL for SEO).
  Chuyển gạch dưới (_) thành gạch ngang(-)


  Dù Google mới chấp nhận việc sử dụng gạch dưới “_” như là ký tự ngăn cách, nhưng trong thực tế người dùng vẫn quen thuộc với dấu gạch ngang “-”. Bản thân seovietnam cũng ủng hộ dấu gạch ngang vì nó dễ nhìn hơn. Bạn có thể chuyển đổi toàn bộ dấu “_” sang “-” như sau :


  Mã:
  Options +FollowSymLinks
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  
  RewriteRule !\.(html|php)$ - [S=4]
  RewriteRule ^([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_(.*)$ $1-$2-$3-$4-$5 [E=uscor:Yes]
  RewriteRule ^([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_(.*)$ $1-$2-$3-$4 [E=uscor:Yes]
  RewriteRule ^([^_]*)_([^_]*)_(.*)$ $1-$2-$3 [E=uscor:Yes]
  RewriteRule ^([^_]*)_(.*)$ $1-$2 [E=uscor:Yes]
  
  RewriteCond %{ENV:uscor} ^Yes$
  RewriteRule (.*) http://www.seovietnam.org/$1 [R=301,L]


  Redirect Wordpress Feeds tới Feedburner


  Trong bài viết sử dụng Feedbuner, các bạn có thể sử dụng plugin để quản lý Feeds RSS trên Blog Wordpress. Nếu không các bạn có thể sử dụng code htaccess sau :  Mã:
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/feed\.gif$
  RewriteRule .* - [L]
  
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^.*(FeedBurner|FeedValidator) [NC]
  RewriteRule ^feed/?.*$ http://feeds.seovietnam.org/quangbaweb/ [L,R=302]
  
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule . /index.php [L]

  Đối với người dùng WordPress, các bạn có thể sử dụng plug-in Redirection Permanent Link để chuyến hướng các trang.  Bào vệ ăn cắp tài nguyên và băng thông

  Đôi khi các tài liệu, film hay hình ảnh mà bạn tải trên host của mình bị người khác dùng và đăng trên website khác sẽ gây tốn băng thông, bạn có thể hạn chế việc ăn cắp bằng cách chỉ cho phép các tài nguyên trên tiếp cận trên những website bạn cho phép như sau (Nếu không sẽ trả về thư mục /feed/) :  Mã:
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?seovietnam.org/.*$ [NC]
  RewriteRule \.(gif|jpg|swf|flv|png)$ /feed/ [R=302,L]  Ứng dụng redirect 301 trên các máy chủ khác (ngoài Apache)


  IIS redirect
  ColdFusion Redirect


  Mã:
  <.cfheader statuscode="301" statustext="Moved permanently">
  <.cfheader name="Location" value="http://www.seovietnam.org">  PHP Redirect


  Mã:
  <?
  Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
  Header( "Location: http://www.seovietnam.org" );
  ?>


  ASP Redirec


  Mã:
  <%@ Language=VBScript %>
  <%
  Response.Status="301 Moved Permanently"
  Response.AddHeader "Location","http://www.seovietnam.org/"
  %>  ASP .net Redirect


  Mã:
  <script runat="server">
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
  Response.Status = "301 Moved Permanently";
  Response.AddHeader("Location","http://www.seovietnam.org/");
  }
  </script>


  JSP (Java) Redirect


  Mã:
  <%
  response.setStatus(301);
  response.setHeader( "Location", "http://www.seovietnam.org/" );
  response.setHeader( "Connection", "close" );
  %>


  CGI PERL Redirect


  Mã:
  $q = new CGI;
  print $q->redirect("http://www.seovietnam.org/");


  Ruby on Rails Redirect


  Mã:
  def old_action
  headers["Status"] = "301 Moved Permanently"
  redirect_to "http://www.seovietnam.org/"
  end
   
  #1
  mrseo thích bài này.
 2. congdong37 Hồ Quang Hiển Member

  Tham gia ngày:
  18/7/13
  Bài viết:
  231
  Đã được thích:
  30
  Bác nào có 1 file htaccess chuẩn cho VBB không cho em với. Tại em mù code nên mới xin. Nếu có gì không phải thì mong mọi người bỏ qua cho em.
   
  #2
 3. Seo PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  5/8/13
  Bài viết:
  65
  Đã được thích:
  2
  Đúng rùi gửi 1 file chuẩn của htaccess lên đi chủ thớt.
   
  #3
 4. Seo PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  5/8/13
  Bài viết:
  65
  Đã được thích:
  2
  Chứ kiểu này nói anh em cũng khó hiểu lắm bởi mình cũng chưa được chủ website nào nói là thiết kế cho một file .htaccess hết
   
  #4
 5. nanalove01 PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  17/6/14
  Bài viết:
  73
  Đã được thích:
  10
  Chủ thớt hướng dẫn tường tận cho mọi người. Ai cần cái gì thì lấy cái đó, chứ làm chung trong 1 file thì không phù hợp lắm
   
  #5
 6. datdathcmutrans PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  7/4/14
  Bài viết:
  72
  Đã được thích:
  4
  Làm video chi tiết luôn ad ơi...cho dễ hiểu !
   
  #6
 7. Thiết bị điện thông minh PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  16/12/14
  Bài viết:
  95
  Đã được thích:
  7
  Bác cứ tham khảo mấy cái file .htaccess của các CSM có sẵn ý joomla là một ví dụ này. nó có đủ rồi đó
   
  #7

Chia sẻ trang này