Fix lỗi URL Forum VBB 4.2 - Friendly url vbb 4.2

Thảo luận trong 'Add-on | Lang BBcode | Mod VBB 3x - 4x - 5x' bắt đầu bởi administrator, 25/12/13.

 1. administrator
  Administrator
  Thành viên BQT Admin Smod Mod

  Tham gia ngày:
  6/2/13
  Lỗi này xảy ra như %d%ghh%dk khi bạn setup một forum mới hay mất các file liên quan, mình sẽ hướng dẫn chi tiết như sau:

  [​IMG]

  1. Upload file do_not_upload/rewrite/apache2/.htaccess trong bản mã nguồn cùng loại vào ngang hàng với admincp.

  2. ACP >> vBulletin Options >> Server Settings and Optimization Options

  Friendly URLs : Mod Rewrite Friendly URLs


  3. Mở file includes/class_friendly_url.php và tìm  Mã:
  $fragment = preg_replace(self::CLEAN_URL_REGEX, '-', strip_tags($fragment)); $fragment = trim(preg_replace('#-+#', '-', $fragment), '-');
  Thay thế thành

  HTML:
  $translite_simbols = array ( 
  '#(à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ| ắ|ặ|ẳ|ẵ)#', '#(è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ)#', '#(ì|í|ị|ỉ|ĩ)#', '#(ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ| ớ|ợ|ở|ỡ)#', '#(ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ)#', '#(ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)#', '#(đ)#', '#(À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ| Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ)#', '#(È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|Ể|Ễ)#', '#(Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ)#', '#(Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ| Ớ|Ợ|Ở|Ỡ)#', '#(Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ)#', '#(Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ)#', '#(Đ)#', "/[^a-zA-Z0-9\-\_]/", ) ; $replace = array ( 'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y', 'd', 'A', 'E', 'I', 'O', 'U', 'Y', 'D', '-', ) ; $fragment = preg_replace($translite_simbols, $replace, $fragment); $fragment = preg_replace('/(-)+/', '-', $fragment);
  
  Thêm .html vào cuối link:

  Mở file includes/class_friendly_url.php
  Tìm return $fragment; ra cái đầu tiên á (dòng 410 trên VBB 4.2), thêm vào trước dòng sau:
  $fragment = $fragment.".html";

  Hoặc để nhanh hơn bạn vào seo forum vbb để làm theo hướng dẫn, chúc bạn thành công :D
   
  #1

Chia sẻ trang này