Đóng khung mod chủ để cùng chuyên mục và chủ đề tương tự

Thảo luận trong 'Thủ thuật - Mã nguồn - Theme' bắt đầu bởi administrator, 26/2/13.

 1. administrator
  Administrator
  Thành viên BQT Admin Smod Mod

  Tham gia ngày:
  6/2/13
  VBB4- Hướng dẫn đóng khung chủ đề cùng chuyên mục và chủ đề tương tự. Đây là 2 mod các bạn có thể tải dưới đính kèm.

  [​IMG]

  1.Đóng khung mod chủ đề tương tự của bác chiplove ver 1.1.1 (Mod ChipLove.9xpro - View more threads same category)

  Vào trong Styles & Templates -> Styles manager -> Edit templates đang dùng -> ChipLove.9xpro - View more threads same category -> chipstyle_showlist

  Thay bằng đoạn này:

  Mã:
  <fieldset style="margin: 30px 10px 0px 10px ; padding: 1px; border-radius: 4px 4px 4px 4px; border: 1px solid rgb(99, 122, 174); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(242, 246, 248);"> 
  <legend style="margin-left: 10px;">
  <span style="color: rgb(108, 168, 81); font-size: 11pt; font-weight: bold; margin: 0px 3px;">
  <font color="green">
  <font color="blue">
  <b>{vb:raw chipshow.description}</b>
  </font>
  </font>
  </span>
  </legend>
  
  <ul style="margin:0.7em 2em;">{vb:raw chipshow.list}</ul>
  
  </fieldset>
  2.Đóng khung mod chủ đề tương tự của bác chiplove ver 1.2.2 (Mod ChipLove.9xpro - View more threads same category)

  Vào trong Styles & Templates -> Styles manager -> Edit templates đang dùng -> ChipLove.9xpro's - Hack Template Templates ->
  chip_view_more_threads


  Tìm :

  Mã:
  <div style="display:block"><h4 style="margin:0.4em">{vb:raw chip_viewmorethread_title}:</h4><ul style="margin:0 20px;">
  {vb:raw chip_viewmorethread_bit}
  </ul>
  </div>
  </div>
  Thay bằng:

  Mã:
  <fieldset style="margin: 30px 10px 0px 10px ; padding: 1px; border-radius: 4px 4px 4px 4px; border: 1px solid rgb(99, 122, 174); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(242, 246, 248);"> <legend style="margin-left: 10px;">
  <span style="color: rgb(108, 168, 81); font-size: 11pt; font-weight: bold; margin: 0px 3px;">
  <font color="green">
  <font color="blue">
  <b>{vb:raw chip_viewmorethread_title}</b>
  </font>
  </font>
  </span>
  </legend>
  
  <ul style="margin:0.7em 2em;">{vb:raw chip_viewmorethread_bit}</ul>
  
  </fieldset>
  3. Mod chủ đề tương tự của bác thnam8x (Prevb_Similar Threads Under Firstpos)

  Vào trong admincp -> Languages & Phrases ->Search in Phrases -> tìm từ similar threads (còn nếu đổi tên rồi thì tìm cái tên đó) -> ấn edit

  Thay bằng đoạn code sau:

  Mã:
  <fieldset style="margin: 5px 10px; padding: 1px; border-radius: 4px 4px 4px 4px; border: 1px solid rgb(99, 122, 174); background: none repeat scroll 0% 0% rgb(242, 246, 248);">
  
  <legend style="margin-left: 10px;">
  <span style="color: rgb(108, 168, 81); font-size: 11pt; font-weight: bold; margin: 0px 3px;">
  <font color="green">
  <font color="blue">
  <b>Chủ đề tương tự</b>
  </font>
  </font>
  </span>
  </legend>
   
  #1

Chia sẻ trang này