Cách trang trí forum xenforo noel - giáng sinh

Thảo luận trong 'Thủ thuật xenforo - Tut' bắt đầu bởi administrator, 13/12/14.

 1. administrator
  Administrator
  Thành viên BQT Admin Smod Mod

  Tham gia ngày:
  6/2/13
  Chào bạn, bạn muốn trang trí forum của bạn nhân dịp noel, giáng sinh thật ấm áp, hãy theo dõi Tuturial này nhé..

  [​IMG]


  Các bạn cần download tập tin này tại đây.

  Bước 1: Down file đính kèm về, giải nén rồi up holiday_bells vào folder chứa forum

  Bước 2: Thêm đoạn code này vào page_container_js_head (Admincp -> Appearance -> Template -> page_container_js_head)

  Mã:
  <script src="holiday_bells/js/swfobject.min.js"></script>
  <script src="holiday_bells/js/holiday_bells.js"></script>
  <script src="holiday_bells/js/jquery.snowstorm.js"></script>
  Bước 3: Thêm đoạn code này vào sau thẻ </body></html> của PAGE_CONTAINER (Admincp -> Appearance -> Template ->PAGE_CONTAINER)

  HTML:
  <div class="b-page_newyear">
  <div class="b-page__content">
  <i class="b-head-decor">
  <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n1">
  <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  </i>
  <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n2">
  <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  </i>
  <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n3">
  <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  </i>
  <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n4">
  <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  </i>
  <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n5">
  <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  </i>
  <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n6">
  <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  </i>
  <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n7">
  <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
  </i>
  </i>
  </div>
  </div>

  Bước 4: Thêm đoạn css này vào EXTRA.css hoặc public.css (tùy skin) (Admincp -> Appearance -> Template -> page_container_js_head) hoặc tạo 1 file css mới rồi include vào forum

  Mã:
  /* HOLIDAY BELLS */
  .b-page__content { min-height:120px; }
  .b-head-decor { display:none; }
  .b-page_newyear .b-head-decor { position:absolute; top:0; left:0; display:block; height:115px; width:100%; overflow:hidden; background:url('holiday_bells/images/balls/b-head-decor_newyear.png') repeat-x 0 0; }
  .b-page_newyear .b-head-decor__inner { position:absolute; top:0; left:0; height:115px; display:block; width:373px; }
  .b-page_newyear .b-head-decor::before { content:''; display:block; position:absolute; top:-115px; left:0; z-index:3; height:115px; display:block; width:100%; }
  .b-page_newyear .b-head-decor__inner_n2 { left:373px; }
  .b-page_newyear .b-head-decor__inner_n3 { left:746px; }
  .b-page_newyear .b-head-decor__inner_n4 { left:1119px; }
  .b-page_newyear .b-head-decor__inner_n5 { left:1492px; }
  .b-page_newyear .b-head-decor__inner_n6 { left:1865px; }
  .b-page_newyear .b-head-decor__inner_n7 { left:2238px; }
  .b-ball { position:absolute; }
  .b-ball_n1 { top:0; left:3px; width:59px; height:83px; }
  .b-ball_n2 { top:-19px; left:51px; width:55px; height:70px; }
  .b-ball_n3 { top:9px; left:88px; width:49px; height:67px; }
  .b-ball_n4 { top:0; left:133px; width:57px; height:102px; }
  .b-ball_n5 { top:0; left:166px; width:49px; height:57px; }
  .b-ball_n6 { top:6px; left:200px; width:54px; height:70px; }
  .b-ball_n7 { top:0; left:240px; width:56px; height:67px; }
  .b-ball_n8 { top:0; left:283px; width:54px; height:53px; }
  .b-ball_n9 { top:10px; left:321px; width:49px; height:66px; }
  .b-ball_n1 .b-ball__i { background:url('holiday_bells/images/balls/b-ball_n1.png') no-repeat; }
  .b-ball_n2 .b-ball__i { background:url('holiday_bells/images/balls/b-ball_n2.png') no-repeat; }
  .b-ball_n3 .b-ball__i { background:url('holiday_bells/images/balls/b-ball_n3.png') no-repeat; }
  .b-ball_n4 .b-ball__i { background:url('holiday_bells/images/balls/b-ball_n4.png') no-repeat; }
  .b-ball_n5 .b-ball__i { background:url('holiday_bells/images/balls/b-ball_n5.png') no-repeat; }
  .b-ball_n6 .b-ball__i { background:url('holiday_bells/images/balls/b-ball_n6.png') no-repeat; }
  .b-ball_n7 .b-ball__i { background:url('holiday_bells/images/balls/b-ball_n7.png') no-repeat; }
  .b-ball_n8 .b-ball__i { background:url('holiday_bells/images/balls/b-ball_n8.png') no-repeat; }
  .b-ball_n9 .b-ball__i { background:url('holiday_bells/images/balls/b-ball_n9.png') no-repeat; }
  .b-ball_i1 .b-ball__i { background:url('holiday_bells/images/balls/b-ball_i1.png') no-repeat; }
  .b-ball_i2 .b-ball__i { background:url('holiday_bells/images/balls/b-ball_i2.png') no-repeat; }
  .b-ball_i3 .b-ball__i { background:url('holiday_bells/images/balls/b-ball_i3.png') no-repeat; }
  .b-ball_i4 .b-ball__i { background:url('holiday_bells/images/balls/b-ball_i4.png') no-repeat; }
  .b-ball_i5 .b-ball__i { background:url('holiday_bells/images/balls/b-ball_i5.png') no-repeat; }
  .b-ball_i6 .b-ball__i { background:url('holiday_bells/images/balls/b-ball_i6.png') no-repeat; }
  .b-ball_i1{top:0; left:0; width:25px; height:71px; }
  .b-ball_i2{top:0; left:25px; width:61px; height:27px; }
  .b-ball_i3{top:0; left:176px; width:29px; height:31px; }
  .b-ball_i4{top:0; left:205px; width:50px; height:51px; }
  .b-ball_i5{top:0; left:289px; width:78px; height:28px; }
  .b-ball_i6{top:0; left:367px; width:6px; height:69px; }
  .b-ball__i { position:absolute; width:100%; height:100%; -webkit-transform-origin:50% 0; -moz-transform-origin:50% 0; -o-transform-origin:50% 0; transform-origin:50% 0; -webkit-transition:all .3s ease-in-out; -moz-transition:all .3s ease-in-out; -o-transition:all .3s ease-in-out; transition:all .3s ease-in-out; pointer-events:none; }
  .b-ball_bounce .b-ball__right{position:absolute; top:0; right:0; left:50%; bottom:0; z-index:9; }
  .b-ball_bounce:hover .b-ball__right{ display:none; }
  .b-ball_bounce .b-ball__right:hover{ left:0; display:block!important; }
  .b-ball_bounce.bounce>.b-ball__i{ -webkit-transform:rotate(-9deg); -moz-transform:rotate(-9deg); -o-transform:rotate(-9deg); transform:rotate(-9deg); }
  .b-ball_bounce .b-ball__right.bounce+.b-ball__i { -webkit-transform:rotate(9deg); -moz-transform:rotate(9deg); -o-transform:rotate(9deg); transform:rotate(9deg); }
  .b-ball_bounce.bounce1>.b-ball__i {-webkit-transform:rotate(6deg); -moz-transform:rotate(6deg); -o-transform:rotate(6deg); transform:rotate(6deg); }
  .b-ball_bounce .b-ball__right.bounce1+.b-ball__i {-webkit-transform:rotate(-6deg); -moz-transform:rotate(-6deg); -o-transform:rotate(-6deg); transform:rotate(-6deg); }
  .b-ball_bounce.bounce2>.b-ball__i{ -webkit-transform:rotate(-3deg); -moz-transform:rotate(-3deg); -o-transform:rotate(-3deg); transform:rotate(-3deg); }
  .b-ball_bounce .b-ball__right.bounce2+.b-ball__i{ -webkit-transform:rotate(3deg); -moz-transform:rotate(3deg); -o-transform:rotate(3deg); transform:rotate(3deg); }
  .b-ball_bounce.bounce3>.b-ball__i {-webkit-transform:rotate(1.5deg); -moz-transform:rotate(1.5deg); -o-transform:rotate(1.5deg); transform:rotate(1.5deg); }
  .b-ball_bounce .b-ball__right.bounce3+.b-ball__i { -webkit-transform:rotate(-1.5deg); -moz-transform:rotate(-1.5deg); -o-transform:rotate(-1.5deg); transform:rotate(-1.5deg); }  Comment tại topic này nếu chưa hoàn thành nhé ! :D
   
  #1
 2. marketingonline Tôi yêu SEO hơn chính mình ! Thành viên BQT Mod

  Tham gia ngày:
  20/12/13
  Nơi ở:
  Hồ chí minh
  Em có 1 thắc mắc ! nếu làm cho blogspot thì làm như thế nào ah! hay có cách làm nào để được như thế không ah!
   
  #2
 3. raovathieuqua PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  23/8/13
  Mình cũng làm hôm qua mà khác của bác admin làm, của mình nếu làm giống bác thì mất tiêu cái phần login cho thành viên. :(
   
  #3
 4. duy toi PageRank 2 Member

  Tham gia ngày:
  12/5/14
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Chào ad, hồi sáng có hỏi ở chát box cái vụ bên trên. Mình có tìm hiểu và oánh lên ok rồi nhưng không có hiệu ứng chuôn kêu leng keng là sao nhỉ. AD xem giúp mình nhé. Mình không dùng xenforo mà WP nhờ bác check dùm mình. site dưới chữ ký. Thanks AD
   
  #4
  administrator thích bài này.
 5. vuongseo2 PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  15/1/14
  hay quá, vừa vào diễn đàn cái thấy ấn tượng quá bác ak
   
  #5
 6. datdathcmutrans PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  7/4/14
  Đẹp, để mình thử phát cho forum của mình có không khí xíu ;)
   
  #6
 7. land24h PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  30/6/14
  Nơi ở:
  Hà Nôi
  Mình ko làm trên web ai hướng dẫn mình làm blog pos mới muốn trang trí cho nó có không khis1 chút
   
  #7

Chia sẻ trang này