Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề 20-11 Về Thầy Cô Và Mái Trường

Thảo luận trong 'SEO nội dung' bắt đầu bởi Patadovietnam, 14/9/21 lúc 08:59.

Công ty PSL cung cấp xe nâng hàng, xe nâng điện chất lượng hoặc ống đồng chất lượng cao.
 1. Patadovietnam PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  23/4/21
  Tháng 11 có gì đặc biệt? Một trong những dịp lễ rất lớn nhằm tri ân các thầy cô đó chính là ngày Nhà Giáo Việt Nam với nhiều cung bậc cảm xúc. Từ vựng tiếng Anh về chủ đề này sẽ là nguồn tài liệu và vốn từ đắt giá cho những tấm thiệp viết bằng ngoại ngữ thật ấn tượng trao tay cùng đóa hoa rực rỡ thể hiện lòng biết ơn tới họ.

  [​IMG]

  1. Class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər /: thầy cô
  2. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học
  3. Exercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tập
  4. Classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớp
  5. Venerable: đáng kính
  6. Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
  7. Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉ
  8. Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấp
  9. Credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích
  10. Write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)
  11. Drop out (of school) /drɑːp aʊt/, học sinh bỏ học
  12. Drop-outs /drɑːp aʊts/ : bỏ học
  13. Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dục
  14. Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: bộ môn
  15. College /ˈkɑːlɪdʒ /: cao đẳng

  CÁC BẠN XEM ĐẦY ĐỦ VÀ CHI TIẾT BÀI VIẾT TẠI ĐÂY
  Xem thêm:

  Từ vựng chủ để Nhạc Rap bạn nên biết nếu muốn thành Rapper

  Từ vựng chử đề bầu cử Tổng Thống thứ 46 hot nhất năm 2020

  Tổng hợp về từ vựng IELTS mẹo dùng và phương pháp học

  Phương pháp ghi nhớ từ vựng hiệu quả

  Từ vựng IELTS theo chủ đề
   
  #1

Chia sẻ trang này