QC TỔNG QUAN VỀ CÁC SẢN PHẨM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HÓA CHẤT.

Thảo luận trong 'Quảng cáo tổng hợp' bắt đầu bởi saudom, 10/8/18.

 1. saudom Wordpress+Optimize+Seo Smod Mod

  Tham gia ngày:
  16/10/13
  Nơi ở:
  ha noi
  Đặc điểm ngành công nghiệp hoá chất là phục vụ các sản phẩm cho tất cả các ngành kinh tế kỹ thuật. ngành công nghiệp này có thể khai thác triệt để những tài nguyên của đất nước từ khoáng sản, dầu khí tới sản phẩm, phụ phẩm và thậm chí cả phế thải của các ngành nông nghiệp, công nghiệp... Công nghiệp hoá chất đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế của một nước. Đó là một ngành kinh tế – kỹ thuật chủ lực của đất nước.

  Các chuyên ngành chính của công nghiệphoá chất Việt Nam là:

  • Phân bón
  • Chất tẩy rửa;
  • Điện hoá;
  • Sơn, chất dẻo.
  • Hoá chất bảo vệ thực vật
  • Hoá chất cơ bản; sản phẩm cao su, nhựa…
  CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM KHI LÀM CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HÓA CHẤT.

  1. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất .
  2. Biện pháp phòng ngừa, khắc phục các sự cố rò rỉ hóa chất; tràn đổ hóa chất, ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ra bên ngoài môi trường;
  3. Biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.
  KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC VỚI CÁC HÓA CHẤT.

  1. Các hóa chất nguy hiểm thuộc phạm vi quản lý và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố:Tên hóa chất; đặc tính nguy hiểm; nhãn hóa chất; biện pháp phòng ngừa, xử lý, ứng phó khi có cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; các thông tin về độc tính, ảnh hưởng đến sinh thái, môi trường;
  2. Quy trình pha chế, sử dụng hóa chất;quy định an toàn, quy trìnhvận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao;
  3. Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc, trang thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp với vị trí công việc (bao gồm cả thiết bị phòng cháy và chữa cháy);
  XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG SỰ CỐ SẢN XUẤT, SƠ CỨU TAI NẠN HÓA CHẤT.

  1.Quy trình ứng cứu khẩn cấp phù hợp vị trí công việc và cứu hộ, thoát nạn;
  2.Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị nạn.  PFC GROUP xin gửi đến quý Doanh nghiệp một thông tin về các sản phẩm dịch vụ tư vấn và đào tạo an toàn hóa chất như sau:

  1. Tư vấn về HÓA CHẤT:
  - Tư vấn lập Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

  - Tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp, Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp,...

  - Tư vấn hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, công bố Hợp quy phân bón.

  - Tư vấn hồ sơ xin cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm: PCCC, Sở KH-CN, Tổng cục Môi trường.

  - Tư vấn hồ sơ kiểm định bao bì (hóa chất, xăng dầu, LPG…)…

  1. Tư vấn, về MÔI TRƯỜNG:
  - Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Đề án BVMT, Kế hoạch BVMT.

  - Tư vấn đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại.

  - Thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ, ….  1. Đào tạo, huấn luyện về AN TOÀN:
  - Huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

  - Huấn luyện kỹ thuật về An toàn hóa chất; an toàn trong kinh doanh LPG.

  - Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

  - Huấn luyện kiến thức về phân bón trong ngành sản xuất, kinh doanh phân bón…

  Giảng Viên của chương trình tư vấn và đào tạo an toàn hóa chất là các giảng viên của cục an toàn, các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao có tâm huyết và có chứng chỉ giảng viên do cục an toàn lao động cấp theo thông tư 27/TT-BLĐTBXH.

  Chương trình có thể được tổ chức tại các doanh nghiệp hoặc tại trung tâm của chúng tôi, thời gian của mỗi khóa huấn luyện có thể kéo dài 3-5 ngày.

  Để biết thêm thông tin hoặc nhận tài liệu giới thiệu chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ với Bộ Phận Tư Vấn Đào Tạo PFC GROUP qua số điện thoại 0912313216 hoặc email dvc@pfcgroup.com.vn

  Điều 31. Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất

  1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 của Nghị định này tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần.
  2. Hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định.
  3. Người đã được huấn luyện phải được huấn luyện lại trong các trường hợp sau đây: Khi có sự thay đổi chủng loại hóa chất, công nghệ, cơ sở vật chất, phương án sản xuất liên quan đến vị trí làm việc; khi người đã được huấn luyện thay đổi vị trí làm việc; sau 02 lần kiểm tra người đã được huấn luyện không đạt yêu cầu; khi hết thời hạn 02 năm từ kể từ lần huấn luyện trước.
  4. Quy định về huấn luyện an toàn hóa chất tại Chương này không điều chỉnh đối với tổ chức, cá nhân hoạt động xăng dầu, dầu khí, vật liệu nổ công nghiệp; tổ chức, cá nhân vận chuyển hóa chất bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
  Điều 32. Đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất

  1. Nhóm 1, bao gồm:
  2. a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
  3. b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.
  4. Nhóm 2, bao gồm:
  5. a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;
  6. b) Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.
  7. Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.
  Điều 33. Nội dung, người huấn luyện, thời gian huấn luyện an toàn hóa chất

  1. Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất phải phù hợp với vị trí công tác của người được huấn luyện; tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất.
  2. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 1
  3. a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;
  4. b) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;
  5. c) Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.
  6. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 2:
  7. a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;
  8. b) Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất;
  9. c) Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm;
  10. d) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;
  đ) Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

  1. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 3:
  2. a) Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất;
  3. b) Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất;
  4. c) Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất;
  5. d) Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất; sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.
  6. Quy định đối với người huấn luyện an toàn hóa chất
  Người huấn luyện an toàn hóa chất phải có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về an toàn hóa chất.

  1. Quy định về thời gian huấn luyện an toàn hóa chất:
  2. a) Đối với Nhóm 1: Tối thiểu 8 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;
  3. b) Đối với Nhóm 2: Tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;
  4. c) Đối với Nhóm 3: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
  Điều 34. Đánh giá kết quả và lưu giữ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất

  1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất hoặc các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất chịu trách nhiệm kiểm tra để đánh giá kết quả huấn luyện an toàn hóa chất.
  2. Quy định về kiểm tra
  3. a) Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nội dung huấn luyện;
  4. b) Thời gian kiểm tra tối đa là 02 giờ;
  5. c) Bài kiểm tra đạt yêu cầu phải đạt điểm trung bình trở lên.
  6. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc huấn luyện và kiểm tra kết quả huấn luyện an toàn hóa chất, tổ chức, cá nhân tổ chức huấn luyện, kiểm tra ban hành quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất.
  7. Hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất gồm:
  8. a) Nội dung huấn luyện;
  9. b) Danh sách người được huấn luyện với các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức danh, vị trí làm việc, chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện;
  10. c) Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác, kèm theo các tài liệu chứng minh;
  11. d) Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất;
  đ) Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân.

  1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 4 Điều này trong thời gian 03 năm và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.
  Điều 35. Trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện quy định về huấn luyện an toàn hóa chất

  1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định kỳ kiểm tra việc thực hiện quy định về huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân, tối đa 01 lần 01 năm.
  2. Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết việc thực hiện quy định về huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân.
   
  #1

Chia sẻ trang này