Chia sẻ Tổng hợp những Hàm cơ bản trong PHP

Thảo luận trong 'Thủ thuật - Mã nguồn - Theme' bắt đầu bởi vivicorp, 13/10/14.

 1. vivicorp PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  20/2/14
  Ngôn ngữ PHP chứa rất nhiều hàm nhưng không phải ai cũng nhớ hết được. Nên mình xin được liệt kê ra một số hàm Thông dụng cho anh em mới gia nhập thiết kế web PHP

  1. Hàm strlen

  . <? $str = 'abcdef'; echo "strlen('abcdef')=",strlen($str);?><br />

  2. Hàm str_replace

  . <? $str="abc_ABC_abc"; echo str_replace("abc","xyz",$str),"<br>";?>

  . <? $str="abc_ABC_abc"; echo str_ireplace("abc","xyz",$str),"<br>";?>

  . <? $s=array('A','B','C'); $t=array('B', 'C', 'D');echo str_replace($s,$t,"AE")?> <br />

  3. Hàm strpos

  . strpos: <? $me="abcDabcd"; $con="d"; echo strpos($me, $con);?><br />

  . stripos:<? $me="abcDabcd"; $con="d"; echo stripos($me, $con);?><br />

  4. Hàm number_format

  . number_format 1234.5678 :

  ? $number = 1234.5678;

  echo " en_format=". number_format($number, 2, '.', ',') ;

  echo ", vi_format=", number_format($number, 2 , "," , "."), "<br/>" ;

  ?>

  5. Hàm addslashes

  . addslashes : <?=addslashes("Chào 'sếp' "); ?><br />

  6. Hàm stripslashes

  .stripslashes: <?=stripslashes("Chào \'sếp\' ");?><br />

  7. Hàm htmlentities

  .htmlentities: <?=htmlentities("Chào 'sếp' <b>Mập</b> ",ENT_QUOTES, 'utf-8');?><br />

  8. Hàm strip_tags

  .strip_tags:<?=strip_tags("<b><i>PHP</i></b> "),strip_tags("<b><i>PHP</i></b>","<b>"); ?><br />

  Còn tiếp phần 2 ...
   
  #1

Chia sẻ trang này