Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001

Thảo luận trong 'Google' bắt đầu bởi knacert, 21/9/21.

 1. knacert PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  29/8/21
  ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường hiệu quả (EMS). Nó cung cấp một khuôn khổ mà một tổ chức có thể tuân theo, thay vì thiết lập các yêu cầu về hoạt động môi trường.

  ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường (EMS) và EMS được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, với hơn 360.000 chứng chỉ ISO 14001 được cấp trên toàn cầu.

  ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chính quy định các yêu cầu đối với việc xây dựng và duy trì EMS. Điều này giúp kiểm soát các khía cạnh môi trường của bạn, giảm tác động và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Các nghiên cứu cho thấy có tới 70% tổng lượng rác văn phòng có thể tái chế được; tuy nhiên, chỉ 7,5% đến được cơ sở tái chế.

  ISO 14001 đi kèm với Hệ thống quản lý môi trường ISO 14004 - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ. Tiêu chuẩn bao gồm các vấn đề như thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến EMS.

  Gần như bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể hưởng lợi từ việc đạt được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001. Chứng nhận đủ rộng để mang lại lợi ích đáng kể cho các tổ chức trong bất kỳ ngành hoặc lĩnh vực nào, trong khi vẫn cung cấp một khuôn khổ cụ thể để thực hiện các thông lệ bền vững có liên quan.

  Là một phần của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về quản lý môi trường, ISO 14001 là một tiêu chuẩn tự nguyện mà các tổ chức có thể chứng nhận. Tích hợp nó với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác, phổ biến nhất là ISO 9001, có thể hỗ trợ thêm trong việc hoàn thành các mục tiêu của tổ chức.

  Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) định nghĩa hệ thống quản lý môi trường là “một phần của hệ thống quản lý được sử dụng để quản lý các khía cạnh môi trường, thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ, giải quyết các rủi ro và cơ hội”. Khuôn khổ trong tiêu chuẩn ISO 14001 có thể được sử dụng trong cách tiếp cận kế hoạch-làm-kiểm-tra-hành động (PDCA) để cải tiến liên tục.

  ISO 14001: 2015 nên được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào muốn thiết lập, cải tiến hoặc duy trì hệ thống quản lý môi trường để phù hợp với các yêu cầu và chính sách môi trường đã thiết lập. Các yêu cầu của tiêu chuẩn có thể được kết hợp vào bất kỳ hệ thống quản lý môi trường nào, phạm vi được xác định bởi một số yếu tố bao gồm ngành, chính sách môi trường, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức và địa điểm.

  ISO 14001: 2015 phù hợp với tất cả các tổ chức, bất kể quy mô, vị trí, lĩnh vực hoặc ngành.

  Tích hợp các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý có thể tăng cường sự tập trung trong khi giảm khả năng nhầm lẫn. Các yếu tố của ISO 9001 có thể được nâng cao với các thành phần tương ứng của ISO 14001.

  Trách nhiệm đối với các tiêu chuẩn kết hợp có thể bao gồm:

  Soạn thảo một tuyên bố chính sách và các mục tiêu có thể định lượng được

  Thiết lập sơ đồ tổ chức và mô tả công việc

  Cung cấp đầy đủ các nguồn lực

  Quản lý tài liệu cho cả hai tiêu chuẩn trong một hệ thống kiểm soát tài liệu duy nhất

  Chỉ định một đại diện quản lý cũng như các điều phối viên cho hệ thống quản lý chất lượng và môi trường

  Khi bổ sung các thành phần của ISO 14001 vào các thành phần của ISO 9001, việc lập kế hoạch phải được mở rộng để đối phó với các tác động môi trường và hệ thống kiểm tra và thử nghiệm được sửa đổi để đáp ứng sự phù hợp với môi trường. Tổ chức phải đáp ứng các mong đợi về môi trường của khách hàng và chính phủ, đồng thời tổ chức phải kết hợp các yếu tố quản lý môi trường vào các chương trình đánh giá nội bộ và các buổi đào tạo.

  ISO 14001 có thể được tích hợp với các tiêu chuẩn bên cạnh ISO 9001 để cung cấp sức mạnh tổng hợp với các hệ thống khác, chẳng hạn như OHSAS 18001 và ISO 13485.

  Sẽ đúng nếu bạn và tổ chức của bạn muốn thể hiện cam kết giảm thiểu tác động đến môi trường của các hoạt động của bạn và đạt được các lợi ích liên quan về tài chính và các bên liên quan.

  Gần như bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể hưởng lợi từ việc đạt được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001. Chứng nhận đủ rộng để mang lại lợi ích đáng kể cho các tổ chức trong bất kỳ ngành hoặc lĩnh vực nào, trong khi vẫn cung cấp một khuôn khổ cụ thể để thực hiện các thông lệ bền vững có liên quan.

  chung-nhan-iso-14001-knacert - Google Search
   
  #1

Chia sẻ trang này