Chia sẻ Khóa học Chứng chỉ đấu thầu qua mạng - Hải Dương

Thảo luận trong 'Thuật ngữ SEO' bắt đầu bởi daotaonghiepvu.edu.vn, 17/8/21.

 1. daotaonghiepvu.edu.vn PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  25/9/17
  Căn cứ thông tư 03/2016/TT-BKH ngày 5/5/2016 của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định về Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu trên toàn quốc.

  Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo khai giảng khóa học Bồi dưỡng đấu thầu trên toàn quốc

  ESC Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng và cộng tác tới Quý Cơ quan

  - cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ chỉ dẫn thi hành Luật đấu thầu và tuyển lựa nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (bổ sung Nghị định 58/2008/NĐ-CP

  - cứ Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 của Bộ kế hoạch&Đầu tư.

  - cứ theo TT 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 quy định chi tiết thử nghiệm đấu thầu qua mạng có hiệu lực từ ngày 15/9/2010 là khung pháp lý trước tiên về đấu thầu qua mạng. Trong đó quy định rõ đối tượng áp dụng đấu thầu qua mạng là các gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp phê chuẩn hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh trong nước.

  - Căn cứ Văn bản số 128/BKHĐT-QLĐT ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc đôn đốc thực hiện thí nghiệm Đấu thầu qua mạng trong năm 2013;

  * MỤC ĐÍCH LỚP HỌC ĐẤU THẦU:

  - Nhằm giúp học viên hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện tử, áp dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình, Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam kết liên với Cục Quản lý đấu thầu – Bộ KH & ĐT tổ chức khóa học “tẩm bổ nghiệp vụ đấu thầu” với các nội dung như sau:
  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT
  ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


  A. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU căn bản ĐỐI VỚI tuyển lựa NHÀ THẦU
  Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

  1. Chuyên đề 1: Tổng quan về chọn lọc nhà thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

  - Mục tiêu của tuyển lựa nhà thầu;

  - Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

  - Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

  - Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

  - Các khái niệm dùng trong chọn lựa nhà thầu;

  - Các đối tượng ứng dụng;

  - Nguyên tắc xử lý cảnh huống trong đấu thầu.

  2. Chuyên đề 2: Kế hoạch chọn lọc nhà thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

  - Nguyên tắc, Căn cứ đồ mưu hoạch chọn lựa nhà thầu;

  - Trình, giám định và phê chuẩn kế hoạch chọn lựa nhà thầu;

  - Nội dung kế hoạch chọn lựa nhà thầu.

  3. Chuyên đề 3: Quy trình chọn lọc nhà thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

  - Quy trình chọn lựa danh sách ngắn;

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế ứng dụng phương thức một thời đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn tạp;

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế ứng dụng phương thức một thời đoạn hai túi hồ sơ;

  - Quy trình chào hàng cạnh tranh;

  - Quy trình chỉ định thầu;

  - Quy trình mua sắm trực tiếp;

  - Quy trình tự thực hiện;

  - Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân chủ nghĩa cung cấp dịch vụ tham vấn;

  - Quy trình chọn lựa cộng đồng tham dự thực hiện gói thầu.

  4. Chuyên đề 4: chọn lựa nhà thầu qua mạng

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

  - Mục đích, lợi. của việc triển khai đấu thầu qua mạng;

  - Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

  - Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các đề nghị đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

  - Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;

  - Quy trình tổng quát thực hành lựa chọn nhà thầu qua mạng;

  - nghĩa vụ của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

  - Kế hoạch tổng thể và lịch trình vận dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

  5. Chuyên đề 5: giao kèo

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Nguyên tắc chung của hiệp đồng;

  - Hồ sơ giao kèo;

  - Điều kiện ký kết hiệp đồng;

  - Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;

  - đảm bảo thực hành hợp đồng; tạm ứng, tính sổ; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

  - Quản lý, giám sát thực hiện hiệp đồng.

  6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

  - Quản lý nhà nước về hoạt động chọn lựa nhà thầu;

  - Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

  - Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

  - Thanh tra, thẩm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

  CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU căn bản ĐỐI VỚI chọn lọc NHÀ ĐẦU TƯ
  Chương trình khung đào tạo đấu thầu căn bản đối với lựa chọn nhà đầu tư bao gồm các chuyên đề căn bản như sau:

  Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

  - đích của tuyển lựa nhà đầu tư;

  - Quá trình hình thành và phát triển công tác lựa chọn nhà đầu tư tại Việt Nam;

  - Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

  - Các khái niệm dùng trong chọn lọc nhà đầu tư;

  - Các đối tượng vận dụng;

  - Nguyên tắc xử lý cảnh huống trong đấu thầu.

  Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có dùng đất

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Các luật pháp có can hệ đến dự án đầu tư;

  - Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

  - Dự án đầu tư có sử dụng đất.

  Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

  - Sơ tuyển;

  - Kế hoạch chọn lựa nhà đầu tư.

  Chuyên đề 4: Quy trình chọn lọc nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi;

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;

  - Quy trình chỉ định thầu.

  Chuyên đề 5: Quy trình chọn lựa nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi;

  - Quy trình chỉ định thầu.

  Chuyên đề 6: hiệp đồng

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

  - Nguyên tắc chung của hợp đồng;

  - Hồ sơ giao kèo;

  - Điều kiện ký kết hiệp đồng;

  - Bảo đảm thực hành hiệp đồng; tạm ứng, tính sổ; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

  - Quản lý, giám sát thực hành hợp đồng dự án.

  Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm luật pháp về đấu thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Quản lý nhà nước về hoạt động chọn lựa nhà đầu tư;

  - Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

  - Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

  - Thanh tra, rà và giám sát các hoạt động đấu thầu.

  - Những học viên ở xa và không có điều kiện dự lớp học Viện có thề linh động về thời kì và gửi bài giảng trực tiếp qua email để tiện lợi cho các học viên.

  chung chi so cap nghechứng chỉ sơ cấp nghềlop hoc so cap nghelớp học sơ cấp nghềkhoa hoc so cap ngheKhóa học sơ cấp nghềhuan luyen an toan lao dongHuấn luyện an toàn lao độngLớp học an toàn lao độnglop hoc an toan lao dongChứng chỉ an toàn lao độngchung chi an toan lao dongkhóa học an toàn lao độngkhoa hoc an toan lao dongchung chi dau thauChứng chỉ đấu thầulop hoc dau thauLớp học đấu thầukhoa hoc dau thauKhóa học đấu thầuNghiệp vụ đấu thầunghiep vu dau thauLớp học bất động sảnlop hoc bat dong sanKhóa học bất động sảnkhoa hoc bat dong sanChứng chỉ bất động sảnchung chi bat dong sanĐào tạo nghiệp vụdao tao nghiep vuLớp học quản lý dự ánlop hoc quan ly du anKhóa học quản lý dự ánkhoa hoc quan ly du anChứng chỉ quản lý dự ánchung chi quan ly du anLớp học giám đốc quản lý dự ánlop hoc giam doc quan ly du anKhóa học giám đốc quản lý dự ánkhoa hoc giam doc quan ly du anChứng chỉ giám đốc quản lý dự ánchung chi giam doc quan ly du anKhóa học kỹ sư định giákhoa hoc ky su dinh giaLớp học kỹ sư định giálop hoc ky su dinh giaChứng chỉ kỹ sư định giáchung chi ky su dinh giaTư vấn chứng chỉ hành nghề tu van chung chi hanh ngheCấp chứng chỉ hành nghềcap chung chi hanh nghelop hoc giam sat thi congLớp học giám sát thi côngKhóa học giám sát thi côngkhoa hoc giam sat thi congchứng chỉ giám sát thi côngchung chi giam sat thi congboi dung giam sat thi congbồi dưỡng giám sát thi côngĐào tạo giám sát thi côngdao tao giam sat thi congLớp học tu bổ di tíchlop hoc tu bo di tichKhóa học tu bổ di tíchkhoa hoc tu bo di tichChứng chỉ tu bổ di tíchchung chi tu bo di tichLớp học phòng cháy chữa cháylop hoc phong chay chua chaykhoa hoc phong chay chua chayKhóa học phòng cháy chữa cháyChứng chỉ phòng cháy chữa cháychung chi phong chay chua chay

  Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam
  Tòa nhà HH1C - Phòng 1226 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
  Hotline: 024. 666. 07780 - 0915.500.911
  Email: daotaoesc@gmail.com
   
  #1

Chia sẻ trang này