Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Thảo luận trong 'Google' bắt đầu bởi knacert, 16/9/21.

 1. knacert PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  29/8/21
  Doanh nghiệp có nghĩa vụ tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Trong công việc này, các cá nhân trong doanh nghiệp được chia thành 06 nhóm sau:

  Nhóm 1: Người quản lý an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp; bao gồm:

  - Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách các bộ phận sản xuất, kinh doanh và kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

  - Các cấp phó của lãnh đạo cấp trên được phân công phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

  Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; bao gồm:

  - Chuyên trách, bán chuyên trách công tác an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp - xem chi tiết tại công việc “Tổ chức bộ phận an toàn vệ sinh lao động”;

  - Người trực tiếp giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

  Nhóm 3: Người lao động (kể cả những người làm việc không có hợp đồng lao động) làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động - xem chi tiết tại “Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động”.

  Nhóm 4: Người lao động (bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho doanh nghiệp) không thuộc nhóm 1; 3; 5 và 6.

  Nhóm 5: Nhân viên y tế tại doanh nghiệp - xem chi tiết tại công việc “Tổ chức bộ phận y tế trong doanh nghiệp”.

  Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên trong doanh nghiệp - xem chi tiết tại công việc “Xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên”.

  Mỗi nhóm sẽ có các yêu cầu và phương thức đào tạo khác nhau;

  Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động thuộc nhóm 4, doanh nghiệp có thể tự tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho mình. Tuy nhiên, để có thể tự tổ chức đào tạo, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về đào tạo nhân sự; và hơn thế nữa, những nhân sự đó phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.

  Vì vậy, các doanh nghiệp nên lựa chọn thuê tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho bên mình thay vì tự tổ chức huấn luyện.

  Việc đào tạo này phải được tổ chức trước khi tuyển dụng hoặc giao việc cho người lao động; Ngoài ra, phải thường xuyên đào tạo lại để trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc, phù hợp với vị trí việc làm được giao.

  Người thuộc các nhóm còn lại phải được tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cấp giấy chứng nhận sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu.

  “Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” là tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện; bao gồm: đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Bởi vì, để được hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, đơn vị tổ chức phải đáp ứng nhiều điều kiện khác nhau (về nhân sự, trang thiết bị, không gian, cơ sở vật chất) và đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

  Do đó, doanh nghiệp nên thông qua bên thứ ba là tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thực hiện việc huấn luyện và cấp chứng chỉ cho chính bên mình và chỉ được tổ chức huấn luyện khi bản thân doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện hoạt động như đối với tổ chức. huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

  2. Thời gian đào tạo đầu tiên tối thiểu như sau:

  Nhóm 1 và Nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, kể cả thời gian kiểm tra.

  Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm thời gian huấn luyện lý thuyết, huấn luyện thực hành và sát hạch.

  Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, kể cả thời gian kiểm tra.

  Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, kể cả thời gian kiểm tra.

  Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ngoài nội dung huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 4 giờ.
   
  #1

Chia sẻ trang này