Hé Lộ Bộ Từ Vựng Ielts “siêu Chất” Chủ Đề Society Ít Ai Biết (phần 1)

Thảo luận trong 'SEO nội dung' bắt đầu bởi Patadovietnam, 19/7/21.

Công ty PSL cung cấp xe nâng hàng, xe nâng điện chất lượng hoặc ống đồng chất lượng cao.
 1. Patadovietnam PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  23/4/21
  6 Quyển Sách Từ Vựng IELTS – Tăng Vốn Từ Vựng IELTS Hiệu Quả

  Trọn bộ từ vựng IELTS theo chủ đề phổ biến nhất năm 2021

  [​IMG]


  1 Accelerate /æk'seləreit/ v. thúc đẩy, đẩy nhanh

  The Aids epidemic is accelerating dramatically.

  Dịch Aids đang gia tăng đáng kể.

  2 Advise /əd'vaiz/ v. khuyên bảo, bảo, thông báo

  The doctor advised me to take a rest.

  Bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ ngơi.

  3 Ambitious /æm'biʃəs/ adj. khát vọng, tham vọng

  He is a highly ambitious politician.

  Ông ta là một chính trị gia đầy tham vọng.

  4 Appoint /ə'pɔint/ v. bổ nhiệm, tín nhiệm, chỉ định, ấn định

  A date for the meeting has been appointed.

  Ngày diễn ra cuộc họp đã được ấn định.

  5 Argue /'ɑ:gju:/ v. tranh luận, bàn cãi, tranh cãi

  We're always arguing with each other about money.

  Chúng tôi lúc nào cũng cãi nhau vì tiền.

  6 Attract /ə'trækt/ v. thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn

  The exhibition has attracted thousands of visitors.

  Cuộc triển lãm đã thu hút được hàng nghìn người tham quan.

  7 Challenge /'tʃælindʤ/ n. v. thách, thách thức, thử thách

  Mike challenged me to a game of chess.

  Mike thách thức tôi đánh cờ

  8 Contribute /kən'tribju:t/ v. góp, đóng góp, góp phần

  We hope everyone will contribute to the discussion.

  Chúng tôi hy vọng mọi người cùng đóng góp cho cuộc thảo luận


  Lưu Nhanh Từ Vựng IELTS Chủ Đề Work Bạn Cần Biết
  65 Từ Vựng IELTS “Ăn Điểm” Về Chủ Đề Environment
  Bộ từ vựng IELTS Music không thể bỏ qua


  9 Co-operate /kau-'ɔpəreit/ v. hợp tác, chung sức

  The two groups agreed to co-operate with each other.

  Hai nhóm đồng ý hợp tác cùng nhau.

  10 Donation /dou'neiʃn/ n. khoản cho/ tặng, vật tặng

  They often make a generous donation to the charity.

  Họ thường xuyên thực hiện một khoản đóng góp hào phóng cho tổ chức từ thiện.

  11 Efficient /i'fiʃənt/ adj. hiệu quả, có năng suất, có khả năng, có năng lực

  We offer a fast, friendly and efficient service.

  Chúng tôi cung cấp một dịch vụ nhanh, thân thiện và hiệu quả.

  12 Formal /'fɔ:məl/ adj. theo nghi thức, hình thức, chính thức

  He has no formal teaching qualifications.

  Anh ta không có một chứng chỉ sư phạm chính thức nào.

  13 Frighten /'fraitn/ v. làm hoảng sợ, làm sợ

  Sorry, I didn't mean to frighten you.

  Xin lỗi, tôi không cố ý làm cô hoảng sợ.

  14 Gratitude /'grætitju:d/ n. lòng biết ơn, sự biết ơn

  I would like to express my gratitude to all teachers.

  Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn của mình tới tất cả các thầy cô giáo.

  15 Integration /,inti'grei∫n/ n. sự hợp nhất, sự hội nhập

  The government's aim is to promote economic integration.

  Mục đích của chính phủ là thúc đẩy hội nhập kinh tế.

  16 Intervention /,intə'venʃn/ n. sự can thiệp, sự xen ngang

  People resented his interventions in the debate.

  Mọi người khó chịu vì sự xen ngang của anh ta trong buổi tranh luận.

  17 Interrupt /,intə'rʌpt/ v. gián đoạn

  The morning's work was constantly interrupted by phone calls.

  Công việc buổi sáng hôm nay liên tục bị gián đoạn bởi những cuộc điện thoại.

  18 Promote /prə'mout] v. quảng bá, đẩy mạnh, thăng tiến

  She worked hard and was soon promoted.

  Cô ta làm việc chăm chỉ và nhanh chóng được thăng tiến.

  19 Society /sə'saiəti/ n. xã hội, sự giao thiệp, đoàn thể

  He felt isolated from the rest of society.

  Anh ta cảm thấy bị cô lập với phần còn lại của xã hội.

  20 Volunteer /,vɔlən'tiə/ n. quân/ người tình nguyện/ xung phong

  He has been working as a volunteer for international organizations for many years.

  Ông ta đã làm việc như một tình nguyện viên cho các tổ chức Quốc tế nhiều năm nay.

  Các bạn xem thêm kho từ vựng và Nhóm từ vựng IETLS nâng cao cùng các cấu trúc đặc biệt chủ đề society TẠI ĐÂY
   
  #1
 2. moitruonghalong PageRank 0 Member

  Tham gia ngày:
  31/10/18
  Nơi ở:
  hà nội
  mình học nhiều bài này rồi mà không hiệu quả
   
  #2

Chia sẻ trang này