6 báo cáo Google Analytics mang lại rất nhiều lợi ích cho SEO

Thảo luận trong 'Thủ thuật khác' bắt đầu bởi cuongapple, 20/12/16.

 1. cuongapple Moderator Mod

  Tham gia ngày:
  8/6/14
  Google Analytics là một công cụ rất tuyệt vời đối với chúng ta đặc biệt là với 6 báo cáo mà Google Analytics đã cung cấp nó đã mang lại cho tôi rất nhiều nguồn động viên và tôi đặc biệt nhấn mạnh rằng đây là một trong những báo cáo cựu kỳ hữu ích dành cho bạn.

  Trước khi đi sâu vào chi tiết của từng báo cáo này, tôi muốn chia sẻ cái nhìn tổng quan về các yếu tố và các thước đo trước khi xây dựng báo cáo.

  Trước khi bắt đầu

  Đầu tiên, thước đo nào phù hợp với mục tiêu kinh doanh tổng thể của bạn? Báo cáo Google Analytics cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về trang web và sức khỏe của doanh nghiệp bạn. Thước đo nào quan trọng đối với khách hàng của bạn? Dưới đây là một ảnh chụp những điều tôi muốn xem xét với phần lớn khách hàng của tôi.

  - Lưu lượng truy cập tự nhiên nói cho bạn biết số lượng người dùng đã truy cập trang web của bạn thông qua Google, Bing hoặc công cụ tìm kiếm khác.

  - Lưu lượng truy cập giới thiệu cho bạn biết số người dùng ghé thăm trang web của bạn bên ngoài công cụ tìm kiếm. Lưu lượng truy cập giới thiệu cũng là một định dạng tốt về nội dung và tầm nhìn thương hiệu của bạn.

  - Chuyển đổi tự nhiên cho bạn biết nội dung, các trang đích và trải nghiệm người dùng đang thực hiện.

  - Chuyển đổi lưu lượng truy cập giới thiệu cho bạn biết trang web bạn đang nhận được lưu lượng truy cập bên ngoài nhiều nhất. Bạn có thể làm điều này với các thông số UTM nhưng chuyển đổi giới thiệu cho bạn một cái nhìn về một phạm vi rộng.

  Tiếp theo, hãy nhìn vào những khoảng thời gian bạn muốn theo dõi. Ví dụ, bạn có thể theo dõi báo cáo trong vòng 1 tháng, một quý tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

  Cuối cùng, bạn theo dõi sự phát triển SEO của bạn như thế nào? Tôi muốn theo dõi sự tiến bộ của tôi trong tuần qua để so sánh thời gian này so với năm trước. Nhưng một số người lại thích xem ảnh chụp với dữ liệu trước đó để so sánh.

  Bây giờ, chúng ta hãy đào sâu hơn một chút để khám phá báo cáo SEO mà tôi đã sử dụng thường xuyên để theo dõi hiệu suất và nhìn thấy bằng chứng về giá trị SEO.

  1. Lưu lượng truy cập tự nhiên hàng năm

  Cách để xây dựng báo cáo này:

  1. Đi đến Acquisition > All Traffic > Organic Search

  [​IMG]

  2. Click Customize ở góc bên trái màn hình.

  3. Tạo một báo cáo tùy chỉnh mới có tên là “Organic by Month". Metric Groups cần đọc “Sessions,” “Goal Conversion Rate,” và “Goal Completions”. Khi “Month of Year” được chọn trong Dimension Drilldowns. Và cuối cùng, Filters phải bao gồm “Medium” + “Exact” + “Organic”.

  [​IMG]
  4. Bạn sẽ nhận được so sánh từng tháng.

  [​IMG]

  5. Export vào Google Sheet và kết hợp 2 sheets.

  6. Sau đó, bạn có thể tạo ra một biểu đồ Google để bắt đầu xác định xu hướng và mô hình theo từng năm. Dưới đây là template Google Sheet tôi đã sử dụng:

  [​IMG]
  Báo cáo này nói cho bạn:

  - Những mất mát về lưu lượng truy cập tự nhiên, đặc biệt là khi nói đến trang web cá nhân của bạn hoặc trang web của khách hàng. Tốt nhất là bạn nên theo dõi dữ liệu thường xuyên, kiểm tra dữ liệu thực tế và lưu lượng truy cập giới thiệu. Khi bạn nhìn thấy lưu lượng truy cập tự nhiên của bạn từ từ giảm xuống, bạn có chắc rằng bạn đang theo dõi đúng dữ liệu?

  Thật đáng tiếc là báo cáo này không áp dụng cho việc theo dõi lưu lượng truy cập tự nhiên của bạn. Đây có phải là sự sụt giảm theo mùa vụ? Hoặc đối thủ cạnh tranh của bạn đang khởi động một chiến dịch mới?

  Như bạn có thể nhìn thấy từ ví dụ trên, lưu lượng truy cập cao hơn năm trước nhưng nó không bị giảm vào cuối năm nay. Điều này giúp chúng ta chuẩn hóa lưu lượng truy cập mỗi năm. Và bạn có thể so sánh lưu lượng truy cập của năm nay với năm ngoái.

  Dưới đây là một ví dụ:

  [​IMG]
  Việc giảm lượng truy cập có nguyên do của nó, nó không phải là thường xuyên. Nếu bạn bị giảm đáng kể trong tháng 5 và tháng 10, có thể là do yếu tố mùa vụ hoặc tầm nhìn SEO. Về tầm nhìn SEO đây có thể là một sự thay đổi trong J-SON, PPC hoặc định vị từ khóa. Tôi muốn đi sâu hơn để xác định những mối quan tâm cho khách hàng của bạn.

  Lời khuyên:

  Nếu bạn muốn nhận được báo cáo lưu lượng truy cập tự nhiên theo năm, hãy tải dữ liệu của bạn từ trên vào công cụ Distilled Forecaster. Công cụ này sẽ giúp bạn dự đoán mức độ lưu lượng truy cập trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử. Và nó sẽ giúp bạn vạch ra những khuyến cáo về kỹ thuật SEO on-site của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang lập kế hoạch để thực hiện lại metadata trong Quý 1 của năm tiếp theo, những thay đổi của bạn có thể ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập tổng thể của trang web.

  [​IMG]
  2. Báo cáo theo dõi sâu hơn

  Cách để xây dựng báo cáo này:

  1. Trang web của bạn phải được kết nối với Google Tag Manager.

  2. Mở Google Tag Manager, bấm vào nút “Add a New Tag.”

  [​IMG]

  3. Trong tag Configuration, click “Custom HTML.”

  [​IMG]

  4. Copy và paste đoạn code này của Rob Flaherty.

  Mã:
  <script>
  /*!
  * @preserve
  * jquery.scrolldepth.js | v0.4.1
  * Copyright (c) 2014 Rob Flaherty (@robflaherty)
  * Licensed under the MIT and GPL licenses.
  */
  ;(function ( $, window, document, undefined ) {
  
  "use strict";
  var defaults = {
  elements: [],
  minHeight: 0,
  percentage: true,
  testing: false
  },
  $window = $(window),
  cache = [];
  /*
  * Plugin
  */
  $.scrollDepth = function(options) {
  
  var startTime = +new Date;
  options = $.extend({}, defaults, options);
  // Return early if document height is too small
  if ( $(document).height() < options.minHeight ) {
  return;
  }
  
  // Get some information about the current page
  var pageTitle = document.title;
  
  // Establish baseline (0% scroll)
  sendEvent(pageTitle,'Baseline');
  /*
  * Functions
  */
  function sendEvent(action, label, timing) {
  if (!options.testing) {
  if (typeof(dataLayer) !== "undefined") {
  dataLayer.push({'event':'ScrollDistance', 'eventCategory':'Reading', 'eventAction': action, 'eventLabel': label, 'eventValue': 1, 'eventNonInteraction': true});
  if (arguments.length > 2) {
  dataLayer.push({'event':'ScrollTiming', 'eventCategory':'Reading', 'eventAction': action, 'eventLabel': label, 'eventTiming': timing});
  }
  } else {
  if (typeof(ga) !== "undefined") {
  ga('send', 'event', 'Reading', action, label, 1, {'nonInteraction': 1});
  if (arguments.length > 2) {
  ga('send', 'timing', 'Reading', action, timing, label);
  }
  }
  if (typeof(_gaq) !== "undefined") {
  _gaq.push(['_trackEvent', 'Reading', action, label, 1, true]);
  if (arguments.length > 2) {
  _gaq.push(['_trackTiming', 'Reading', action, timing, label, 100]);
  }
  }
  }
  } else {
  $('#console').html(action + ': ' + label);
  }
  }
  function calculateMarks(docHeight) {
  return {
  '25%' : parseInt(docHeight * 0.25, 10),
  '50%' : parseInt(docHeight * 0.50, 10),
  '75%' : parseInt(docHeight * 0.75, 10),
  // 1px cushion to trigger 100% event in iOS
  '100%': docHeight - 1
  };
  }
  function checkMarks(marks, scrollDistance, timing) {
  // Check each active mark
  $.each(marks, function(key, val) {
  if ( $.inArray(key, cache) === -1 && scrollDistance >= val ) {
  sendEvent(pageTitle, key, timing);
  cache.push(key);
  }
  });
  }
  function checkElements(elements, scrollDistance, timing) {
  $.each(elements, function(index, elem) {
  if ( $.inArray(elem, cache) === -1 && $(elem).length ) {
  if ( scrollDistance >= $(elem).offset().top ) {
  sendEvent('Elements', elem, timing);
  cache.push(elem);
  }
  }
  });
  }
  /*
  * Throttle function borrowed from:
  * Underscore.js 1.5.2
  * http://underscorejs.org
  * (c) 2009-2013 Jeremy Ashkenas, DocumentCloud and Investigative Reporters & Editors
  * Underscore may be freely distributed under the MIT license.
  */
  function throttle(func, wait) {
  var context, args, result;
  var timeout = null;
  var previous = 0;
  var later = function() {
  previous = new Date;
  timeout = null;
  result = func.apply(context, args);
  };
  return function() {
  var now = new Date;
  if (!previous) previous = now;
  var remaining = wait - (now - previous);
  context = this;
  args = arguments;
  if (remaining <= 0) {
  clearTimeout(timeout);
  timeout = null;
  previous = now;
  result = func.apply(context, args);
  } else if (!timeout) {
  timeout = setTimeout(later, remaining);
  }
  return result;
  };
  }
  /*
  * Scroll Event
  */
  $window.on('scroll.scrollDepth', throttle(function() {
  /*
  * We calculate document and window height on each scroll event to
  * account for dynamic DOM changes.
  */
  var docHeight = $(document).height(),
  winHeight = window.innerHeight ? window.innerHeight : $window.height(),
  scrollDistance = $window.scrollTop() + winHeight,
  // Recalculate percentage marks
  marks = calculateMarks(docHeight),
  // Timing
  timing = +new Date - startTime;
  // If all marks already hit, unbind scroll event
  if (cache.length >= 4 + options.elements.length) {
  $window.off('scroll.scrollDepth');
  return;
  }
  // Check specified DOM elements
  if (options.elements) {
  checkElements(options.elements, scrollDistance, timing);
  }
  // Check standard marks
  if (options.percentage) {
  checkMarks(marks, scrollDistance, timing);
  }
  }, 500));
  };
  })( jQuery, window, document );
  jQuery.scrollDepth();
  </script>

  GitHub có một số dữ liệu bổ sung về việc mã hóa của bạn.

  2. Chọn cách hiển thị mức độ di chuyển sâu của bạn. Một số người dùng thích tỷ lệ phần trăm (10%, 25%, 50%, 75%, 100%) và một số người khác thích Article Loaded, Start Reading, Content Bottom...Mã đặc biệt này sử dụng tỷ lệ phần trăm nhưng bạn có thể thay đổi quy ước đặt tên nếu cần thiết. Dưới đây là mã theo dõi của Justin Cutroi:

  Mã:
  <script>
  jQuery(function($) {
  // Debug flag
  var debugMode = false;
  
  // Default time delay before checking location
  var callBackTime = 100;
  
  // # px before tracking a reader
  var readerLocation = 150;
  
  // Set some flags for tracking & execution
  var timer = 0;
  var scroller = false;
  var endContent = false;
  var didComplete = false;
  
  // Set some time variables to calculate reading time
  var startTime = new Date();
  var beginning = startTime.getTime();
  var totalTime = 0;
  
  // Get some information about the current page
  var pageTitle = document.title;
  
  // Track the aticle load
  if (!debugMode) {
  ga('send', 'event', 'Reading', pageTitle,'Article Loaded', {'nonInteraction': 1});
  } else {
  alert('The page has loaded. Woohoo.');
  }
  
  // Check the location and track user
  function trackLocation() {
  bottom = $(window).height() + $(window).scrollTop();
  height = $(document).height();
  
  // If user starts to scroll send an event
  if (bottom > readerLocation && !scroller) {
  currentTime = new Date();
  scrollStart = currentTime.getTime();
  timeToScroll = Math.round((scrollStart - beginning) / 1000);
  if (!debugMode) {
  ga('send', 'event', 'Reading', pageTitle,'Start Reading', timeToScroll, {'metric1' : timeToScroll});
  } else {
  alert('started reading ' + timeToScroll);
  }
  scroller = true;
  }
  
  // If user has hit the bottom of the content send an event
  if (bottom >= $("#authorTemplate").scrollTop() + $("#authorTemplate").innerHeight() && !endContent) {
  currentTime = new Date();
  contentScrollEnd = currentTime.getTime();
  timeToContentEnd = Math.round((contentScrollEnd - scrollStart) / 1000);
  if (!debugMode) {
  if (timeToContentEnd < 60) {
  ga('set', 'dimension1', 'Scanner');
  } else {
  ga('set', 'dimension1', 'Reader');
  }
  ga('send', 'event', 'Reading',pageTitle,'Content Bottom', timeToContentEnd, {'metric2' : timeToContentEnd});
  } else {
  alert('end content section '+timeToContentEnd);
  }
  endContent = true;
  }
  
  // If user has hit the bottom of page send an event
  if (bottom >= height && !didComplete) {
  currentTime = new Date();
  end = currentTime.getTime();
  totalTime = Math.round((end - scrollStart) / 1000);
  if (!debugMode) {
  ga('send', 'event', 'Reading', pageTitle,'Page Bottom', totalTime, {'metric3' : totalTime});
  } else {
  alert('bottom of page '+totalTime);
  }
  didComplete = true;
  }
  }
  
  // Track the scrolling and track location
  $(window).scroll(function() {
  if (timer) {
  clearTimeout(timer);
  }
  
  // Use a buffer so we don't call trackLocation too often.
  timer = setTimeout(trackLocation, callBackTime);
  });
  });
  </script>

  3. Chọn cách bạn muốn làm việc. Bạn muốn gửi một sự kiện sau khi người dùng scroll 200pixel? Bạn có thể thay đổi các giá trị với bất cứ điều gì tốt nhất cho bạn.Nếu bạn cảm thấy thoải mái với việc mã hóa, bạn có thể chỉnh sửa mã này trong khu vực trên:
  Mã:
  ga('send', 'event', 'Reading', pageTitle,'Article Loaded', {'nonInteraction': 1});
  4. Dưới “Triggers” và “All Page View”.

  [​IMG]

  5. Đến Variables > New (dưới User-Defined Variables) > Data Layer Variable. Sau đó thêm eventCategory. Và lặp lại bước này với eventAction; eventLabel; eventValue.

  [​IMG][​IMG]

  7. Quay trở lại Tags > New > Google Analytics (chọn Classic hoặc Universal). Nó sẽ giống một cái gì đó tương tự như dưới đây:

  [​IMG]

  8. Dưới Tag, đến Triggers > Custom Event. Sau đó bạn đặt cho nó một cái tên:

  [​IMG]

  Để chắc chắn rằng mã GTM của bạn đang được kích hoạt, đến Behavior > Events > Top Events > Scroll Tracking trong Google Analytics. Nó sẽ giống như thế này:

  [​IMG]

  Báo cáo này sẽ cho bạn biết nếu người dùng đang đọc nội dung của bạn hoặc xem tất cả các sản phẩm của bạn.

  Khi bạn thêm Scroll Depth tracking, bạn có thể xác định xem người dùng đang làm gì ở dưới cùng của trang. Scroll Depth tracking là cần thiết nếu bạn có một trang web tuyệt vời. Việc hiểu scroll depth có thể giúp cấu trúc và ưu tiên thông tin trang web có liên quan ở đầu nếu đa số người dùng không di chuyển xuống. Ví dụ, nếu sản phẩm có giá cao hơn ở phía dưới, bạn muốn sắp xếp lại với các mặt hàng có giá thấp hơn. Scroll Depth tracking cho phép bạn phát triển nhiều hơn nữa trên các trang của bạn với vị trí nội dung phù hợp.

  Lời khuyên:

  Nếu bạn muốn ghép theo dõi Scroll Depth với một thước đo khác như theo dõi click, pageviews, tỷ lệ thoát, thời gian trên trang và các thước đo tương tác khác để theo dõi sự tương tác và hiệu suất. Bạn có thể thiết lập điều này với các chuyển đổi trong Google Analytics.

  3. Theo dõi chuyển đổi vi mô

  Cách để xây dựng báo cáo này.

  1. Xác định vị trí chuyển đổi của bạn. Điều này là khác nhau với mỗi trang web. Tôi sẽ tạo chuyển đổi vi mô nếu bạn có tập tin tải về, bản tin, tạo một tài khoản hoặc thêm một thức năng giỏ hàng. Có thể bạn cần phải tạo một trang ‘Thank You’ để bắt đầu theo dõi các chuyển đổi. Xem ví dụ này.

  2. Thiết lập mục tiêu theo dõi trong Google Analytics. Điều này sẽ tùy thuộc vào chuyển đổi vi mô của bạn, tiến trình này sẽ khác nhau:

  [​IMG]

  Xác nhận mục tiêu của bạn và xem những con số bắt đầu chạy.

  Báo cáo này cho bạn biết:

  - Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi vi mô sẽ cho bạn thấy các bước mà người dùng thực hiện trước khi chuyển đổi. Nó sẽ cho phép bạn xem các mẫu mà người dùng thường xuyên làm trước khi họ mua sản phẩm hoặc liên hệ với bạn.

  - Việc đo lường chuyển đổi vi mô cũng quan trọng như đo lường chuyển đổi vĩ mô. Bạn sẽ biết chính xác người dùng làm gì trước khi mua và bạn có thể cung cấp cho họ và tối ưu trang web của bạn nhiều hơn nữa. Dưới đây là một vài ví dụ về chuyển đổi micro:

  + Comment trên một bài viết Instagram

  + Đăng ký nhận bản tin

  + Tải về một biểu đồ

  Dưới đây là một số ý tưởng chuyển đổi vĩ mô:

  - Mua một sản phẩm

  - Liên hệ với chúng ta.

  Chuyển đổi vi mô giúp bạn tạo ra một kênh chuyển đổi chính xác hơn. Glenn Gabe nói thêm về các mục tiêu chuyển đổi trong Google Analytics.
  Lời khuyên:

  Khi bạn nắm bắt tốt về chuyển đổi vi mô, hãy gán giá 1 dollar cho mỗi chuyển đổi vi mô.

  Ví dụ, nếu 100 người dùng đăng ký nhận bản tin của bạn và 50 người dùng xem video sản phẩm của bạn nhưng người dùng xem video sản phẩm của bạn nhiều khả năng sẽ mua sản phẩm của bạn, họ có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Khi bạn có tỷ lệ chuyển đổi, bạn có thể gắn một giá trị order trung bình để xác định nơi chi tiêu ngân sách của bạn.

  Dưới đây là một ví dụ về công thức tôi sẽ sử dụng:

  Giá trị trung bình để xem một vide sản phẩm = doanh thu được tạo ra bởi người xem video/số lượng video.

  4. Lưu lượng truy cập tự nhiên trên trang đích

  Cách để xây dựng báo cáo này:

  Đầu tiên đến Google Analytics > Acquisition > Channels > Organic Search. Thêm tham số phụ của “Landing Page.”

  [​IMG]

  Báo cáo này sẽ cho bạn biết:

  Khi bạn có thuật ngữ từ khóa trên trang đích của bạn, bạn có thể làm việc với nó. Bây giờ, thay vì bù đắp dữ liệu từ khóa, bạn đang nhận được một cái nhìn tổng thể về cách các trang đang hoạt động. Nếu tỷ lệ click của bạn là thấp và tỷ lệ thoát là cao, bạn cần xem xét lại cùng với nhà thiết kế để cập nhật trang web của bạn. Hoặc nếu tỷ lệ thoát của bạn là cao (tùy thuộc vào trang web) thì bạn cần xem xét việc viết lại trang để phản ánh các truy vấn tìm kiếm chính xác hơn.

  Lời khuyên:

  Nếu bạn muốn đi xa hơn khi sử dụng “Landing Page”, bạn có thể thêm “Page Depth” như secondary dimension của bạn. Với quan điểm này, bạn sẽ có nhận thức tốt hơn về những trang nhận được lưu lượng truy cập cao. Việc hiểu người dùng sẽ giúp bạn nắm bắt được những loại nội dung mà họ muốn.

  5. Chuyển đổi hỗ trợ nhiều kênh (Multi-channel Funnels-MCF)

  Cách để xây dựng báo cáo này:

  1. Trong Google Analytics, đến Conversions > Assisted Conversions.

  [​IMG]

  2. Tạo một phân khúc mới, bao gồm sự tương tác từ tìm kiếm tự nhiên và loại trừ tương tác cuối từ Tìm kiếm tự nhiên.

  [​IMG]

  Báo cáo này sẽ cho bạn biết:

  - Báo cáo nhiều kênh giúp bạn xác định click đầu tiên và cuối cùng. Báo cáo MCF cho bạn thấy những tương tác của khách hàng đang dùng trước khi họ hoàn thành một mục tiêu.

  - Báo cáo MCF cung cấp cho bạn phạm vi rộng hơn về những gì đang xảy ra trên trang web của bạn. Là một nhà tư vấn SEO, tôi muốn biết những gì đang góp phần vào sự thành công hay thất bại của một trang web. SEO chuyển đổi người dùng nhưng nó cũng hỗ trợ trong việc chuyển đổi, vì vậy tôi muốn biết những gì đang làm việc và những gì không, đặc biệt là với các khách hàng thương mại điện tử của tôi. Thông thường với thương mại điện tử, tôi không nhìn thấy chuyển đổi ngay từ lần đầu nhưng với báo cáo MCF tôi có thể đánh giá chính xác hơn các kênh đang làm việc.

  Khi bạn thêm một phân khúc mới vào để xác định giá trị thực sự của tìm kiếm tự nhiên, bạn có thể nhìn thấy giá trị của các chuyển đổi.

  Lời khuyên:

  Điều quan trọng cần lưu ý là MCF chỉ cung cấp cho chúng tôi 30 ngày trong khi báo cáo Acquisition cung cấp cho bạn nhiều dữ liệu hơn. Để sửa lỗi này, hãy thay đổi các thiết lập mặc định của bạn lên đến 90 ngày. Nó sẽ cung cấp cho bạn nhiều dữ liệu để làm việc và cho phép bạn nhìn vào một bức tranh lớn hơn.

  [​IMG]

  6. Giá trị của các từ khóa với lưu lượng truy cập tự nhiên

  Cách để xây dựng báo cáo này:

  1. Trong Google Analytics, đến Behavior > Site Search > Search Terms và export dữ liệu. Nếu Google Search Console được kết nối, bạn cũng có thể kiểm tra Acquisition > Search Console > Queries để kết nối trong dữ liệu của bạn.

  2. Đến Google Keyword Planner và tải dữ liệu của bạn trong phần “Get search volume data and trends.”

  [​IMG]
  Sử dụng “Suggested bid” để cung cấp giá trị cho thuật ngữ tìm kiếm của bạn.

  Báo cáo này cho bạn biết:

  - Báo cáo này sẽ giúp khách hàng của bạn hình dung giá trị của chiến lược SEO. Đây là một căn cứ để nói với khách hàng về domain authority, lưu lượng truy cập và các chuyển đổi từ lưu lượng truy cập tự nhiên.

  Lời khuyên:

  Để hiển thị dữ liệu này, hãy tạo ra một bảng danh sách hiển thị, click, CPC (từ ‘Suggested bid” ở trên) và tổng giá trị.

  [​IMG]
  Tóm lại

  Đây là tháng cuối cùng trước khi kết thúc năm và đây là một khoảng thời gian khá căng thẳng đi kèm với các phân tích dữ liệu Q4. Nó có thể đặc biệt căng thẳng với những người không quen thuộc với tất cả những lời khuyên và thủ thuật của báo cáo Google Analytics.

  Những báo cáo Google-Analytics là miễn phí và hoàn hảo đối với tôi. Từ việc theo dõi hiệu suất SEO đến hỗ trợ chuyển đổi, tôi biết ơn các báo cáo của Google Analytics và tất cả các dữ liệu mà chúng mang đến. Các báo cáo trên chỉ là một số ít trong số những tiện ích của nó.

  Tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp cho bạn một cái gì đó để bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi trong suốt kỳ nghỉ lễ. Tôi rất muốn biết báo cáo và thước đo nào bạn muốn nhìn vào trong Google Analytics. Điều gì là quan trọng với bạn? Báo cáo nào bạn thấy có lợi nhất? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.

  Ghi nguồn Diễn đàn Seo - Forum Seo - Cộng đồng Seo Việt Nam
   
  #1
 2. trangngoclove PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  29/8/16
  Mình thì thường dùng google analytis để thống kê những keyword tiềm năng để viết content kiếm thêm khách hàng chứ cũng không dùng sâu.
   
  #2
  minhpham001 thích bài này.
 3. neunoidoemhp PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  11/8/15
  mẫu báo cáo biểu đồ tròn hợp lý hơn, nhìn vào phát là nhận thấy vấn đề nhanh hơn
   
  #3
 4. thanhthuy192 PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  8/12/16
  mẫu thứ 4 có vẻ hợp lý, so sánh rất tốt với nhau
   
  #4
 5. dichvukienvang PageRank 1 Member

  Tham gia ngày:
  29/11/16
  bài viết dài quá, quá tầm với mình, mình thường chỉ vào xem qua keyword và lượng ref từ site khác đổ về thôi.
   
  #5
 6. truongphuotld PageRank 2 Member

  Tham gia ngày:
  21/7/14
  Nơi ở:
  Tp.HCM
  cái này là công cụ chính hãng google :d nên check cái này là chuẩn nhất rồi bạn
   
  #6

Chia sẻ trang này