knacert's Recent Activity

 1. knacert đã đăng chủ đề mới.

  Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế 50001

  ISO 50001 là một tiêu chuẩn tự nguyện để thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý năng lượng. ISO 50001 được phát triển bởi ủy ban...

  Diễn đàn: Google

  24/9/21 lúc 08:16
 2. knacert đã đăng chủ đề mới.

  ISO 22000 quản lý an toàn thực phẩm

  Chứng nhận ISO 22000 sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất cho các công ty đang tìm kiếm một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được kết nối với...

  Diễn đàn: Google

  23/9/21 lúc 10:04
 3. knacert đã đăng chủ đề mới.

  Tổ chức có thể được chứng nhận ISO 14001 không?

  ISO 14001 đưa ra các tiêu chí cho hệ thống quản lý môi trường và có thể được chứng nhận. Nó vạch ra một khuôn khổ mà một công ty hoặc tổ...

  Diễn đàn: Google

  22/9/21 lúc 08:13
 4. knacert đã đăng chủ đề mới.

  Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001

  ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường hiệu quả (EMS). Nó cung cấp một khuôn khổ mà một...

  Diễn đàn: Google

  21/9/21 lúc 15:59