knacert's Recent Activity

  1. knacert đã đăng chủ đề mới.

    Tiêu chuẩn ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng

    ISO là viết tắt của International Organization for Standardization. Đây là một tổ chức độc lập và phi chính phủ với số lượng thành viên là...

    Diễn đàn: Google

    24/5/22 lúc 10:34